Координатори науково-практичних напрямів

Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація

Батутіна Тетяна Яківна - начальник сектора ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

Сокол Галина Іванівна - професор кафедри технічної механіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Гідроаерогазодинаміка та тепломасоперенесення у системах літальних апаратів

Алексєєнко Сергій Вікторович - завідувач кафедри механотроніки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, доцент

Тимошенко Валерій Іванович - заступник директора з наукової роботи Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ, член-кореспондент НАН України, національний представник України у виконавчому комітеті Міжнародного товариства з повітряно-реактивних двигунів (ISO ABE), експерт INTAS, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки України і премії НАН України імені академіка М.К. Янгеля, доктор фізико-математичних наук, професор

Гравітація і фундаментальна фізика

Соколовський Олександр Йосипович - професор кафедри квантової макрофізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів. Енергозабезпечення космічних апаратів

Габрінець Володимир Олексійович - завідувач кафедри теплотехніки Українського державного університету науки і технологій, доктор технічних наук, професор

Мітіков Юрій Олексійович - завідувач кафедри двигунобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, доцент

Динаміка, балістика та управління рухом літальних апаратів

Дронь Микола Михайлович - професор кафедри проектування та конструкцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Хорошилов Віктор Сергійович - начальник розрахунково-теоретичного сектора ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», професор кафедри проектування та конструкцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Освоєння Місяця та планет [нове]

Осиновий Генадій Генадієвич - начальник проектного відділу ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», доктор філософії (Ph.D)

Шатов Сергій Васильович - професор кафедри будівельних і дорожних машин Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА), доктор технічних наук, доцент

Інформаційні технології. Системи телекомунікацій

Клименко Світлана Володимирівна - доцент кафедри радіоелектронної автоматики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, доцент

Мілих Михайло Макарович - заступник голови правління з науки ПАО «Конструкторское бюро «Днепровское» ГАХК ДМЗ, академік Міжнародної Академії зв'язку, член-кореспондент Української Академії наук національного прогресу, кандидат технічних наук

Випробування літальних апаратів та їх систем. Методи неруйнівного контролю

Гусарова Ірина Олександрівна - провідний науковий співробітник ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», доктор технічних наук

Космічні апарати: розробка та експлуатація

Демченко Анатолій Вадимович - начальник служби ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

Шовкопляс Юрій Анатолійович - заступник головного конструктора ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

Екологія Космосу. Космічна біомедицина і психологія

Горбань Вадим Анатолійович - доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук

Левицька Олена Григорівна - доцент кафедри безпеки життєдіяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, доцент

Математичні моделі та чисельні експерименти

Байбуз Олег Григорович - завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Книш Людмила Іванівна - професор кафедри комп'ютерних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Нетрадиційні ідеї та проекти

Шевцов Василь Юхимович - завідувач кафедри проектування та конструкцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, доцент

Виробництво літальних апаратів: нові рішення і технології

Бондаренко Олег Віталійович - доцент кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук

Желтов Павло Миколайович - начальник відділу наукових досліджень Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова

Радіоелектронна апаратура ракетно-космічних систем

Малайчук Валентин Павлович - завідувач кафедри радіоелектронної автоматики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Спеціальне матеріалознавство, нові матеріали і структури

Манько Тамара Антонівна - професор кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Потапов Олександр Михайлович - начальник комплексу ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», кандидат технічних наук

Пронцевич Оксана Олександрівна - провідний науковий співробітник ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», кандидат технічних наук

Транспортно-космічні системи: проектування, конструювання та надійність

Гладкий Едуард Григорович - начальник сектора ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», доктор технічних наук

Перлик Віктор Іванович - заслужений діяч науки та техніки України, доктор технічних наук, професор

Пошивалов Володимир Павлович - провідний науковий співробітник Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ, доктор технічних наук, професор

Хімічні технології в ракетній техніці

Варгалюк Віктор Федорович - декан хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, заслужений діяч науки та техніки України, відмінник освіти України, доктор хімічних наук, професор

Дистанційний моніторинг Землі

Мозговий Дмитро Костянтинович - доцент факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук

Москальов Сергій Ігорович - заступник головного конструктора ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

Економіка та комерціалізація космічної діяльності

Джур Ольга Євгенівна - доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, доцент

Єрмоленко Євгенія Олександрівна - начальник самостійної науково-дослідної лабораторії ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

Нанотехнології та наноматеріали в РКТ

Калініна Наталія Євграфівна - професор кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, академік Академії наук Вищої освіти України, доктор технічних наук, професор

Носова Тетяна Валеріївна - доцент кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Технологія конструкційних матеріалів

Санін Анатолій Федорович - завідувач кафедри технології виробництва Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор

Головні цілі конференції «Людина і космос»

Конференція - це форум молодих вчених і фахівців, які зв'язали свою подальшу роботу з наукою про космос і ракетобудуванням.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»
Залучення молоді, аспірантів та студентів

Виявлення, об'єднання і підтримка обдарованої молоді; розвиток у студентів, аспірантів і молодих вчених інтересу до дослідницької діяльності в області космонавтики і інших областях науки і техніки, безпосередньо пов'язаних з космосом

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Впровадження результатів наукових досліджень

Cприяння подальшому впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторські та технологічні розробки; розвиток системи підготовки фахівців в аерокосмічній галузі.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Підняття престижу ракетно-космічної галузі

Ефективна реалізація державної політики в області ракетно-космічного виробництва в умовах ринкових перетворень, використання національної космічної інфраструктури.

Організаторы та партнери конференції

Конференція проводиться на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова