Координатори науково-практичних напрямів

Міцність ракетних конструкцій, вібрації, акустичні хвилі та шумові ефекти

Батутіна Тетяна Яківна - начальник сектора КБ «Південне»

Сокол Галина Іванівна - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Клименко Дмитро Васильович - кандидат технічних наук, КБ «Південне»

Гідроаерогазодинаміка та тепломасоперенесення в системах літальних апаратів

Алексєєнко Сергій Вікторович - доктор технічних наук, професор, НТУ "Дніпровська політехника"

Тимошенко Валерій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, ІТМ НАН і ДКАУ

Гравітація і фундаментальна фізика

Соколовський Олександр Йосипович - доктор фізико-математичних наук, професор, ДНУ

Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів. Енергозабезпечення космічних апаратів

Габрінець Володимир Олексійович - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Губін Сергій Вікторович - кандидат технічних наук, професор, ХАІ

Мітіков Юрій Олексійович - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Шепетов Юрій Олексійович - кандидат технічних наук, доцент, ХАІ

Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів

Дронь Микола Михайлович - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Середа Владислав Олександрович - доктор технічних наук, доцент, ХАІ

Хорошилов Віктор Сергійович - доктор технічних наук, професор, КБ «Південне»

Освоєння Місяця та планет 

Осіновий Геннадій Геннадійович - доктор філософії (Ph.D), КБ «Південне»

Шатов Сергій Васильович - доктор технічних наук, доцент, ПДАБА

Інформаційні технології. Системи телекомунікацій. Радіоелектронна апаратура ракетно-космічних систем.

Клименко Світлана Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Мазуренко Валерій Борисович - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Малайчук Валентин Павлович - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Методи неруйнівного контролю у виробництві літальних апаратів.

Гусарова Ірина Олександрівна - доктор технічних наук, КБ «Південне»

Космічні апарати: розробка та експлуатація

Демченко Анатолій Вадимович - начальник самостійного відділення КБ «Південне»

Шовкопляс Юрій Анатолійович - заступник головного конструктора КБ «Південне»

Колоскова Ганна Миколаївна - кандидат технічних наук, доцент, ХАІ

Екологія Космосу

Горбань Вадим Анатолійович - кандидат біологічних наук,доцент, ДНУ

Левицька Олена Григорівна - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Математичні моделі та чисельні експерименти

Байбуз Олег Григорович - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Книш Людмила Іванівна - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Нетрадиційні ідеї та проекти

Шевцов Василь Юхимович - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів.

Бондаренко Олег Віталійович - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Желтов Павло Миколайович - начальник відділу наукових досліджень Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова

Пошивалов Володимир Павлович - доктор технічних наук, професор, ІТМ НАН і ДКАУ

Гладкий Едуард Григорович - доктор технічних наук, КБ «Південне»

Безпілотні системи і комплекси

Крицький Дмитро Миколайович - кандидат технічних наук, ХАІ

Калиниченко Дмитро Сергійович - начальник проектного комплексу, КБ «Південне»

Карпович Олена Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Конструкційні та функціональні матеріали

Манько Тамара Антонівна - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Потапов Олександр Михайлович - кандидат технічних наук, начальник комплексу КБ «Південне»

Санін Анатолій Федорович - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Хуторний Віктор Васильович - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Хімічні технології в ракетній техніці

Варгалюк Віктор Федорович - доктор хімічних наук, професор, ДНУ

Дистанційний моніторинг Землі

Мозговий Дмитро Костянтинович - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Москальов Сергій Ігорович - заступник головного конструктора КБ «Південне»

Економіка та комерціалізація космічної діяльності

Джур Ольга Євгенівна - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Єрмоленко Євгенія Олександрівна - начальник самостійної науково-дослідної лабораторії КБ «Південне»

Нанотехнології та наноматеріали в РКТ

Калініна Наталія Євграфівна - доктор технічних наук, професор, ДНУ

Носова Тетяна Валеріївна - кандидат технічних наук, доцент, ДНУ

Глушкова Діана Борисівна - доктор технічних наук, професор, ХНАДУ

 

Головні цілі конференції «Людина і космос»

Конференція - це форум молодих вчених і фахівців, які зв'язали свою подальшу роботу з наукою про космос і ракетобудуванням.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»
Залучення молоді, аспірантів та студентів

Виявлення, об'єднання і підтримка обдарованої молоді; розвиток у студентів, аспірантів і молодих вчених інтересу до дослідницької діяльності в області космонавтики і інших областях науки і техніки, безпосередньо пов'язаних з космосом

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Впровадження результатів наукових досліджень

Cприяння подальшому впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторські та технологічні розробки; розвиток системи підготовки фахівців в аерокосмічній галузі.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Підняття престижу ракетно-космічної галузі

Ефективна реалізація державної політики в області ракетно-космічного виробництва в умовах ринкових перетворень, використання національної космічної інфраструктури.

Організатори та партнери конференції

Конференція проводиться на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова