Науково-практичні напрями

 1. Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація
 2. Гідроаерогазодинаміка та тепломасоперенесення у системах літальних апаратів
 3. Гравітація і фундаментальна фізика
 4. Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів. Енергозабезпечення космічних апаратів
 5. Динаміка, балістика та управління рухом літальних апаратів
 6. Освоєння Місяця та планет(нове)
 7. Інформаційні технології. Системи телекомунікацій
 8. Випробування літальних апаратів та їх систем. Методи неруйнівного контролю
 9. Космічні апарати: розробка та експлуатація
 10. Екологія Космосу. Космічна біомедицина і психологія
 11. Математичні моделі та чисельні експерименти
 12. Нетрадиційні ідеї та проекти
 13. Виробництво літальних апаратів: нові рішення і технології
 14. Радіоелектронна апаратура ракетно-космічних систем
 15. Спеціальне матеріалознавство, нові матеріали і структури
 16. Транспортно-космічні системи: проектування, конструювання та надійність
 17. Хімічні технології в ракетній техніці
 18. Дистанційний моніторинг Землі
 19. Економіка та комерціалізація космічної діяльності
 20. Нанотехнології та наноматеріали в РКТ
 21. Технологія конструкційних матеріалів
Головні цілі конференції «Людина і космос»

Конференція - це форум молодих вчених і фахівців, які зв'язали свою подальшу роботу з наукою про космос і ракетобудуванням.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»
Залучення молоді, аспірантів та студентів

Виявлення, об'єднання і підтримка обдарованої молоді; розвиток у студентів, аспірантів і молодих вчених інтересу до дослідницької діяльності в області космонавтики і інших областях науки і техніки, безпосередньо пов'язаних з космосом

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Впровадження результатів наукових досліджень

Cприяння подальшому впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторські та технологічні розробки; розвиток системи підготовки фахівців в аерокосмічній галузі.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Підняття престижу ракетно-космічної галузі

Ефективна реалізація державної політики в області ракетно-космічного виробництва в умовах ринкових перетворень, використання національної космічної інфраструктури.

Організаторы та партнери конференції

Конференція проводиться на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова