XXIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Наукова програма

1. Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація

Бондарь Д.С. Про використання методів чисельного моделювання для передбачення напрямків та дисипації акустичних хвиль при старті РКП з газоходом
Загревский Е.О. Характеристика акустического поля струи цилиндрической формы при старте ракеты Циклон 4М
Михалев Д.В. Расчет характеристик акустического поля винтов БПЛА
Молнар Т.С. Акустичний спосіб знищення вірусів впливом на його тіло акустичними коливаннями
Николин С.А. Анализ источников и уровня акустических излучений в канале газохода
Савчук И.В. Вибір моделі поведінки біологічного об’єкту під впливом акустичних коливань
Снобко Д.О. Методи і пристрої визначення характеристик живих тіл з урахуванням коливальних процесів

 

2. Гідроаеродинаміка і тепломасоперенесення в системах літальних апаратів

Алхимов А.В. Исследование структуры обтекания модели малого беспилотного летательного аппарата
Петренко Н.А. Застосування явної різницевої схеми до розв‘язання крайової задачі для рівняння переносу механіки суцільного середовища
Савчук И.В. Разработка программного продукта для ориентирования БПЛА по карте местности
Тезик Ю.И. Вплив радіусів мікроканалів на режими течії повітряно-гелієвих сумішей

 

3. Гравітація і фундаментальна фізика

Алексий В.В. CALCULATION OF SINGLE-ELECTRON CROSS-SECTIONS FOR CHARGE EXCHANGE OF ATOMS ON BARE OR SCREENED NUCLEI
Березницкая Н.Ю. Взаємодія повільних електронів і фотонів із складними атомами
Верес А.А. До питання про розвиток кореляцій поля в процесі надвипромінювання
Гапоненко К.М. Функція розподілу рівноважних флуктуацій
Горев В.Н. On the ideal hydrodynamic modes of a gas with small interaction based on a nonlocal collision integral
Дмитриев Н.С. Effective lagrangian in the generalized Yukawa model
Евич В.Р. Вплив орієнтаційних ефектів на динаміку двоелектронної перезарядки полярних молекул на власних катіонах
Калитин В.А. Фазові переходи в шаруватих кристалах CuBiP2Se6 при високих гідростатичних тисках
Кочемба А.А. Розрахунок спорідненості від’ємного іона V-
Кравчук И.С. До врахування впливу просторової неоднорідності системи на взаємодію її частинок між собою
Товт М.В. Розрахунки спектру енергії атома титану

 

4. Двигуни та енергетичні установки. Енергозабезпечення космічних апаратів

Алимов П.Д. Совместная оптимизация проектных параметров ракетного двигателя на твердом топливе и дальности полета баллистической ракеты с использованием генетических алгоритмов
Егоров Н.С. Рекомендации по проектированию органов управления вектором тяги в РДТТ
Котеченков В.А. Повышение эффективности теплообмена в ядерных ракетных двигателях
Логвин О.А. Оценка возможности применения катода кольцевого типа в конструкции плазменного ионного двигателя большой мощности
Мирошниченко В.А. Енергомасовий баланс космічного буксира в завданні "останньої милі
Назаренко Г.В. Разработка методики для определения характеристик шнекоцентробежного насоса при совершенствовании его конструкции
Слюсарев В.В. Энергосберегающие технологии передачи тепла с применением термосифонов и тепловых труб
Тимченко Т.Н. Измерение дисперсии пучка плазмы электроракетного двигателя
Федченко Д.И. Переваги та недоліки космічних фотоелектричних перетворювачів порівняно із наземними
Швец А.С. Особливості створення твердопаливних двигунів для суборбітальних ракет надлегкого класу
Шевченко Б.А. Вдосконалення джерел альтернативної енергії для космічних апаратів

 

5. Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів

6. Захист і контроль космічного простору. Конверсія в ракетно-космічній техніці

7. Інформаційні технології. Системи телекомунікацій

Варчук В.А. Сферичний дисплей, як інструмент візуалізації планет та космічних тіл
Клименко А.Д. КОМП’ЮТЕРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ОДНОРІДНОСТІ ВИБІРОК ДИСКРЕТНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
Ковалев Б.В. Дослідження оцінок двовимірних законів розподілу ймовірностей на основі ортонормованих поліномів Ерміта
Козенкова В.Д. Аналіз використання технологій розподіленого реєстру
Кузьма С.М. Телепортація та передача квантової інформації на довільні відстані від одного дворівневого атома до іншого
Куринный Ф.А. Квантовая криптография в формировании ключа авторизации сети WI-FI
Кучер А.Н. Інформаційна система супроводу трубопрокатного агрегату
Мороз Д.М. Аналіз розвитку архітектур сучасних багатопроцесорних систем
Оришечок А.А. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ
Пристрельский В.Е. Информационные технологии и модель студента 2030 года
Украинец В.Р. Геймифікація вивчення космосу дітьми на прикладі інтерактивної пісочниці
Усатый Н.А. Особливості розвитку обчислювальних інтегрованих середовищ
Федоренко А.Д. Автоматизація контролю виробів з композиційних матеріалів
Шевченко А.А. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТЕЙ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

 

8. Випробування літальних апаратів та їх систем. Методи неруйнівного контролю

9. Космічні апарати: розробка та експлуатація

Калел М.З. ВЕРИФИКАЦИЯ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ KAZSTSAT
Шибка И.Г. Двигун-маховик для малих космічних апаратів

10. Екологія Космосу. Космічна біомедицина і психологія

Деркаченко Д.О. Нейтралізація кислих водних стоків в реакторі з полімерного матеріалу.
Панченко И.А. «Земна» космічна філософія Юрія Кондратюка

 

11. Математичні моделі та чисельні експерименти

Андреева О.А. Дослідження загальних показників навчання студентів, які відносяться до «Регіонального центру освіти інвалідів»
Бабуров В.В. Прогнозування руйнівного навантаження паливних баків ракет-носіїв
Белова Ю.А. Плоска контактна задача для шаруватих тіл з підкріплюючими елементами
Борисенко А.Г. Моделювання температурних полів нанорідини в каналах енергетичних систем
Еременко А.А. Аналіз методики дослідження окремих властивостей гіроскопічних систем
Кикоть В.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕРИДИАНА ДВУХСТЕПЕННЫМ НАЗЕМНЫМ ГИРОКОМПАСОМ В РЕЖИМЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСТАНОВКИ РОТОРА
Масалыкин С.С. Метод статистичного моделювання для розрахунку задач концентрації сонячного випромінювання
Медникова М.А. Дослідження впливу нелінійного деформування на напружений стан в оболонках з круговим отвором при крученні
Молошный Н.Р. Concerning calculation of the combined composite spherical propellant tank of zonal winding.
Музыченко А.С. Про різні підходи щодо прогнозування успішності студентів
Пророка В.А. Comparison of various types of bay connections for small diameter missiles
Смирнов А.С. Апріорна оцінка точності виведення надлегкої ракети-носія під впливом комплексу збурень різної природи
Чори В.В. Інформаційна технологія оцінки нейрофізіологічних станів індивіда на основі моделі Вольтерри і даних айтрекінга
Шинкарук В.И. Design improvement of the fuel compartment "case" of the orbital stage of the LV "Vega"
Юрков Р.С. Числовий алгоритм розрахунку задачі Стефана на основі метода “Mushy layer"

 

12. Нетрадиційні ідеї та проекти

Годованец Е.А. Можливості використання сили Лоренца для видалення «космічного сміття» з навколоземного простору
Давыдова А.С. Особливості праці журналіста в епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій
Добродомов А.А.Перспективи застосування штучного інтелекту а розробці ракетно-космічної техніки
Дядюра А.Н. Аналіз систем безпілотних літаків-мішеней
Казакова А.Н. Перспективи використання нових матеріалів в космічній галузі
Каляпин М.Д. Аналоговые исследования при планировании миссий на Луну и Марс
Колесников О.В. Ефект «золотого перетину» в рішенні глобальних проблем людства
Коробка В.С. Покращення тягових характеристик ракетних двигунів на рідкому паливі
Кравец В.С. Вплив розчленування і нерівномірності силових потоків на масу конструкції ракет-носіїв
Кривенчук И.Р. Обертові модулі в складі орбітальних станцій
Лукьяненко И.Г. Як функціонує Сонце?
Мокиенко Е.В. Протирадіаційний захист ракетно-космічних літальних апаратів
Мыговыч Е.С. Структуровані конструкційні матеріали в ракетно – космічній техніці
Негруб М.С. Производство электроэнергии для наземных потребителей солнечными космическими электростанциями
Олишевский И.Г. Обоснование применения нетрадиционных технологий в теплотехнических системах здания
Петелько Е.С. Огляд інтелектуальних матеріалів та їх можливість використання в ракетно-космічній техніці
Пилипенко В.А. Розробка та розрахунок дрона для ліквідації центрів займання масштабних пожеж
Попов Р.С. Визначення резерву комплектуючих для надійного функціонування ЛА.
Свирса В.В. Енергоактивні огородження із мотографічним регулюванням продуктивності
Сергиенко И.Р. Дроны дорожных служб с беспроводной подзарядкой в воздухе
Сидаш А.Ю. Зміна міцності конструкції зі зміною геометричних параметрів
Сидаш А.Ю. Використання нової технології для сонячних батарей космічних апаратів
Сокольчук У.И. Компоновка ракетного двигуна на твердому паливі з зарядом, який забезпечує постійність тягових характеристик
Чванько Ю.С. Забезпечення орбітальних станцій безпечним спектром сонячного випромінювання
Чуприна А.А. Негативний вплив змін клімату на сільське господарство та засоби протистояння цим змінам
Шевцов К.А. «Матеріальні компенсатори» нерівноважних структур і процесів в природі».
Шестернев Я.В. Використання тиску наддуву в мінімізації маси паливних відсіків ракет-носіїв

 

13. Виробництво літальних апаратів: нові рішення і технології

Белоцерковский И.В. Способи герметизації баків із композитних матеріалів
Бигун С.А. Роботоздатність вузлів стикування системи термостатування космічної ракети «Циклон-4» в екстремальних умовах експлуатації
Бондаренко О.Е. Особенности топологической оптимизации силовых элементов ЖРД, изготовленных аддитивными технологиями
Векилов С.Ш. Distinctive features of SLM technology application for manufacturing of LPRE components
Гвоздик А.Р. Обеспечение точности стыковочных размеров тонкостенных стенок шпангоутов для сварки днищ баков ракетоносителей
Кобзарь В.В. Особливості конструкції і технології виготовлення шарової діафрагми для системи стабілізації літака в польоті
Лазарева Ю.И. Система спасения ракето-носителя
Мигович А.В. Уменьшение разброса значений остаточного радиуса при изгибе профильных заготовок для изготовления баковых шпангоутов ракетоносителей
Наговицын А.В. Уменьшение остаточных напряжений в обечайках для баков ракетоносителей при их изготовлении гибкой - прокаткой
Савченко И.С. Обзор методов аддитивных технологий, применяемых для изготовления комплектующих ЖРД
Сиренко М.К. Вплив технологічних режимів 3d-друку на якість великогабаритних деталей з полімерних матеріалів
Сукачевский В.А. Керування рухом літального апарату відносно центру мас в критичних режимах
Твердохлеб Р.В. Обладнання для виготовлення деталей типу «кронштейн» і «корпус»
Терешенок Н.С. Дослідження можливості використання адитивних технологій для створення сервоприводу
Толстенёв В.В. Обеспечение точности продольных стыковочных кромок частей обечаек под сварку для баков ракетоносителей при их изготовлении гибкой – прокаткой
Шавырина Е.А. Достоверное определение размеров разверток для получения профильных заготовок и различных крепежных деталей из листового материала для изготовления элементом конструкций ракетоносителей
Шашко Ю.А. Аналіз існуючих технологічних рішень для забезпечення кінцевої якості поверхонь лопаток моноколіс турбін виготовлених адитивним методом.

 

14. Радіоелектронна апаратура ракетно-космічних систем

Гумен В.Ю. Цифровой мониторинг загрязненности атмосферы в г. Днепр (потенциал и перспективы).
Лукьяненко И.Г. Збільшення надійності конструкції бортової апаратури в суборбітальних ракетах надлегкого класу

 

15. Спеціальне матеріалознавство, нові матеріали і структури

Волынец Д.В. Електричні властивості скла LiNaGe4O9 та Li1,8Na0,2Ge4O9.
Галаган П.А. Експериментальне дослідження вуглецевих волокон у виробництві композиційних матеріалів
Добродомов А.А. Дослідження процесів старіння твердого ракетного палива
Калиниченко Д.С. Визначення вимог до матеріалів гіперзвукового літака-розгінника авіаційно-космічної системи
Козис К.В. Технологія видобування місячної сировини
Литот А.В. Технологічні аспекти вибору оправки для створення суцільнокомпозитних паливних баків ракет носіїв
Мейирбеков М. Прочностные характеристики углепластиков модифицированных пластификаторами
Роменская О.П. Технологічне рішення виготовлення вуглепластикового бандажу із застосуванням інфрачервоного випромінювання

 

16. Транспортно-космічні системи: проектування, конструювання та надійність

Данильченко Д.А. Врахування теплових навантажень при виборі конструктивних схем багаторазових космічних головних частин
Коробка В.С. Оценка возможностей использования солнечного паруса в задачах увода с низких околоземных орбит
Кучко А.Р. Використання ефекту вихрового руху газу в функціонуванні ракет-носіїв
Малтыз С.С. Дослідження причин виникнення динамічної нестійкості горіння в ракетних двигунах твердого палива.
Малтыз С.С. Дослідження методів зменшення впливу акустичних коливань механічними пристроями в ракетних двигунах твердого палива.
Пащенко У.Д. Визначення параметрів теплової ізоляції контейнера для транспортування роверу
Позднышев Н.О. Методика розрахунку параметрів перфорації тарелі забірного пристрою для мінімізації залишку палива у баку з центральним відбором
Пророка В.А. Використання ефекту одноімпульсного переходу КА для зменшення засміченості навколоземного простору
Сиротенко И.А. Використання магнітного поля Землі для переміщення відпрацьованих космічних апаратів на орбіти могильники
Склярский И.А. Регулювання капілярної подачі палива в камеру згорання двигуна
Шестернев Я.В. Протиградові ракети на «воді» і можливості їх ефективного використання

 

17. Хімічні технології в ракетній техніці

Курасова Ю.Д. Змішані хлоридні ацидоаквакомплекси купруму(І) з малеїновою кислотою
Луцкевич А.О. Полімерні та високоенергетичні матеріали для космічної техніки в контексті принципів «зеленої» хімії
Петленко Е.Д. Анализ миграционной способности ферроценсодержащих катализаторов скорости горения смесевого твердого ракетного топлива
Пустыльник С.В. Синтез та властивості мідних композитних порошків, що містять малеїнову кислоту
Тараненко И.В. Промислове осушення органічних розчинників в цеолітових установках
Тимошенко К.И. Технологическая схема процесса ацилирования ферроцена

 

18. Дистанційний моніторинг Землі

Байлым А.И. Автоматизоване виявлення антропогенних змін за супутниковими даними Sentinel­1А/B та Sentinel­2А/B
Байлым А.И. Метод корекції приладових спотворень сканеру ETM+ на багатоспектральних супутникових знімках Landsat-7
Величко А.С. Аналіз методів дослідження якості повітря з використанням дистанційного зондування Землі
Закора А.Л. Оптимизация группового построения беспилотных летательных аппаратов при дистанционном зондировании земель лесного фонда
Полозун А.А. Использование радарных и оптических снимков для мониторинга природных и антропогенных чрезвычайных ситуаций
Полозун А.А. Автоматизированное обнаружение вырубок лесов по данным многоспектральной спутниковой съемки
Хаб Х.Р. Порівняння матричних та воксельних моделей висотних будівель, отриманих з використанням супутникових знімків
Хаб Х.Р. Розроблення матричної моделі подання просторових 3D об'єктів

 

19. Економіка та комерціалізація космічної діяльності

Балачина Е.С. Області ефективного та  раціонального застосування ЕРД

 

20. Нанотехнології та наноматеріали в РКТ

Горохова А.Р. Трибологические свойства смазочных материалов содержащих MoS2
Грекова М.В. ЖАРОМІЦНІ НІКЕЛЕВІ СПЛАВИ ДЛЯ ЛОПАТОК ГТД МОДИФІКОВАНІ НАНОМАТЕРІАЛАМИ
Марков К.А. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТВЛЕННЯ ДЕТАЛІ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Мороз Я.В. ТИПИ СТРУКТУР НАНОМАТЕРІАЛІВ
Незнайко С.Г. ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНОЇ СТРУКТУРИ У ТИТАНОВОМУ СПЛАВІ ТЕР-МОЦИКЛІЧНОЮ ОБРОБКОЮ
Панченко Р.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РКТ
Рысенко С.А. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Сердягина В.В. Отримання металоматричних композитів, армованих ВНТ
Смирнов Д. Метод получения тонких пленок
Сычова Е.Ю. ВПЛИВ НАНОІОНІЗОВАНОЇ ВОДИ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ
Христенко Б.С. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ
Цокур Н.И. Використання нанокомпозицій в багатокомпонентних сплавах
Цокур Н.И. Структуроутворення модифікованого ливарного алюмінієвого сплаву
Шатило И.Е. Сучасні тенденції в розробці монопалив

 

21. Технологія конструкційних матеріалів

Мамчур И.А. Мікрорентгеноспектральні дослідження дифузійних зон зварюваних з’єднань платина-титан
Одайский С.А. Технологічні особливості виготовлення великогабаритних вуглепластикових обшивок з електроізоляційним шаром для «сендвіч» конструкцій сонячних панелей космічних апаратів
Подольский Р.В. Основные технологические факторы, влияющие на качество изделий изготовленных по технологии селективного лазерного плавления
Розенбаум Б.Г. Technology for obtaining dispersed-filled composite materials based on recycled polypropylene
Хорошавин А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ СРЕДАМИ

Головні цілі конференції «Людина і космос»

Конференція - це форум молодих вчених і фахівців, які зв'язали свою подальшу роботу з наукою про космос і ракетобудуванням.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»
Залучення молоді, аспірантів та студентів

Виявлення, об'єднання і підтримка обдарованої молоді; розвиток у студентів, аспірантів і молодих вчених інтересу до дослідницької діяльності в області космонавтики і інших областях науки і техніки, безпосередньо пов'язаних з космосом

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Впровадження результатів наукових досліджень

Cприяння подальшому впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторські та технологічні розробки; розвиток системи підготовки фахівців в аерокосмічній галузі.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Підняття престижу ракетно-космічної галузі

Ефективна реалізація державної політики в області ракетно-космічного виробництва в умовах ринкових перетворень, використання національної космічної інфраструктури.

Організатори та партнери конференції

Конференція проводиться на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова