XXVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Програма (завантажити)

Наукова програма

1. Міцність ракетних конструкцій, вібрації, акустичні хвилі та шумові ефекти

Акімов Д.В. Визначення напружено-деформованого стану елементів конструкції космічної головної часті та порівняння результатів розрахунків з отриманими експериментальними даними
Бабуров В.В. Аналіз можливості використання розрізного валу в з’єднанні рульового приводу з АДР
Бережной Д.Є. Комп’ютерна розрахункова модель контактних тисків перехрещивающихся циліндричних деталей
Біда Д.В. Автомобільні шуми та способи їх зниження
Далік М.О. Щодо вибору вібраційного захисту роботизованих платформ
Дядюк А.С. Огляд використання торових оболонок в ракетно-космічній техніці
Загревський Є.О. Нелінійні аспекти у дослідженнях акустичних випромінювань при старті ракет космічного призначення
Козак А.В. Акустичний пристрій виявлення та пеленгування БПЛА
Мачковський Є.О. Амортизація ходових частин планетоходів
Михальов Д.В. Методика розрахунку та експериментальні дослідження загального акустичного поля гвинтів квадрокоптера
Молнар Т.С. Використання програмного середовища Ansys в викладанні біомеханіки
Паренюк Д.В. Оцінка можливих результатів довготермінового техногенного акустичного впливу на екіпажі космічних кораблів
Сатокін В.В. Визначення «методом розміру» геометричних параметрів конструкцій з склокераміки для отримання їх максимальних міцностних властивостей
Снобко Д.О. Визначення власної частоти крила колорадського хруща з програмою ANSYS
Федоріна В.С. 3D друк при виконанні деталей у робототехніці
Чайка О.С. Формування акустичного поля в хвилеводі сферичним джерелом звуку

2. Гідроаерогазодинаміка та тепломасоперенесення у системах літальних апаратів

Лук`янченко І.Г. Чисельне дослідження аеродинамічних характеристик суборбітальної ракети надлегкого класу К110 Meteo20000
Некрасов В.Є. Чисельне дослідження аеродинаміки швидкісних безпілотних літальних апаратів, що використовують ефект наближення до землі
Пророка В.А. Аеродинамічний розрахунок надлегкої суборбітальної ракети К110 СУ
Семененко П.В. Розрахунок пилового забруднення поверхонь космічного апарату в об’ємі головного обтічника при його примусовому вентилюванні
Тихомирова О.В. Аеродинамічне моделювання безпілотного літального апарата схеми «літаюче крило»

3. Гравітація і фундаментальна фізика

Ілик В.Ю. Оже-іонізація дипольно-зв’язаного аніона в сталому однорідному електричному полі
Коротченко А.Г. Базові уявлення фізики в освіті студентів ракетно-космічної галузі
Кочемба А.А. Розрахунки структури атома ванадію багатоконфігураційним методом Хартрі-Фока з неортогональними орбіталями
Кузьма С.М. Механізм передачі квантової інформації на довільні відстані від одного атома – кубіта до іншого
Товт М.В. Розрахунки енергії збудження атома титану з відкритими d-оболонками

4. Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів. Енергозабезпечення космічних апаратів

Аксьнов О.С. Вплив геометричного профілю детонаційної камери на характеристики імпульсного детонаційного двигуна
Асмоловський С.Ю. Вдосконалення методики визначення маси запасу робочої речовини електроракетної двигунної установки на основі холловського двигуна з урахуванням експлуатаційних факторів
Бадун О.П. Порівняльний аналіз модельних випробувань кулькопідшипників для високообертових роторів
Бондаренко М.О. Сучасні методи протиповітряної оборони та способи протидії цим методам для використання в оперативно-тактичних ракетах
Векілов С.Ш. Influence of the choice of the design parameters on the rocket engine chamber efficiency
Воробей М.М. Гарячий наддув баків з використанням перекису водня
Голубенко Г.Р. Гетероструктури типу AIIIBV в космічних енергосистемах
Добродомов О.О. Аналіз сучасних технологій виробництва твердопаливних ракетних прискорювачів для ракет надлегкого класу
Дорош Д.А. Electromagnetic nets
Дорош Д.А. Електричне поле, індуковане обертанням магнітного, в атмосфері Сонця як спосіб прискорення  космічного апарату
Дробишев М.С. Перспективи використання води, як палива для ракетних двигунів малої тяги на штучних супутниках Землі
Журавель Д.О. Підвищення ефективності використання робочої поверхні сонячних батарей задля збільшення енерговіддачі
Кривенко А.А. Удосконалення параметрів інерційних засобів забезпечення суцільності палива в баках космічних апаратів
Лещенко В.О. Сучасна класифікація систем наддування паливних баків ракет
Літвінов О.О. Оптимізація параметрів охолоджувального тракту камери згоряння рідинного ракетного двигуна
Мартиненко А.В. Варіант порятунку перших ступенів багатоблочної РН при розвитку аварійної сітуації
Подлєсний Б.І. Порівняльний аналіз фотоелектричних перетворювачів та вплив технічного фактора.
Седченко М.С. Предпускове надування паливних баків рідинних ракетних установок за допомогою введення теплової енергії
Слюсарєв В.В. Аналіз конструктивних та схемних рішень для підвищення енергетичних характеристик двигунів розгінних блоків
Спірін Є.В. Дослідження магнітного поля електродугового реактивного двигуна на металевій плазмі.
Столярчук В.В. Методи підвищення ефективності детонаційних реактивних двигунів
Струков О.Ю. Технології зберігання водню
Таран Я.М. Захист оптико-електронних пристроїв перетворення енергії сонячного випромінювання від навантаження, затінення та перегріву
Чернявський О.С. Аналітичний огляд відомих досліджень рідинних ракетних двигунів безгазогенераторної схеми
Чуприна А.А. Методика визначення проектних параметрів засобів забезпечення суцільності палива капілярного типу
Чуприна А.А. Специфіка побудови математичної моделі взаємодії сітчастих елементів засобів забезпечення суцільності палива в баках КЛА з газовими пузирями
Швець А.С. Уніфікація вкладного твердопаливного заряду для суборбітальних ракет та прискорювачів БПЛА

5. Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів

Акіншев О.Р. Балістичні аспекти застосування складових гібридних засобів спостереження орбітальних об’єктів в сеансах комбінованих спостережень
Голобородько В.В. Вплив розчленування нерівномірності силових потоків на масу конструкцій ракет-носіїв
Кеба Р.А. Комп’ютерна модель руху ракети-носія для оптимізації програми тангажу
Лобанов Д.С. Балістині аспекти реалізації зв’язків між космічними апаратами угруповань на колових і еліптичних орбітах
Перепелиця М.О. Принципи побудови угруповання космічних апаратів, що вирішує задачу орбітального сервісу
Теліпко Д.О. Створення керованої ракети з балістичною траєкторією
Хащина В.О. Методи керування ракет у вертикальному польоті

6. Освоєння Місяця та планет

Глушак С.О. Обладнання для ручного та автоматичного електронно-променевого зварювання при проведенні монтажних і ремонтно-відновлювальних робіт на поверхні Місяця
Данілюк В.Д. Проблемні питання видобутку корисних копалин на Місяці
Козіс К.В. Процеси отримання будівельних та конструкційних матеріалів на Місяці
Набільський К.Ю. Перспективи виробництва ракетного палива на місяці
Пустоваров А.А. Концепція модуля-оранжереї місячної бази
Радченко Л.В. Взаємодія геометричної форми місячного поселення з екіпажем
Семененко Є.В. Технологічні параметри шнеку для транспортування місячного реголіту

7. Інформаційні технології. Системи телекомунікацій. Радіоелектронна апаратура ракетно-космічних систем.

Бичков Д.В. Особливості тестування в задачах медичної діагностики
Білай А.О. Аналіз методів обробки космічних даних
Борщова О.В. Метод підвищення точностних характеристик чутливих елементів систем навігації
Борщова О.В. Калібрування чутливих елементів БІНС як метод підвищення точності визначень навігаційної системи
Клименко О.Д. Критерії оцінки інформативності комп’ютерних програмних генераторів
Ковальчук М.С. Використання інформаційних технологій при розробці маніпуляторів
Конько В.К. Алгоритм шифрування даних
Лукашук Д.К. Оцінка точності визначення динамічних характеристик окуломоторної системи людини за даними айтрекінга
Любімов О.В. Реалізація енергоефективної бортової мережі між типовими модулями малої авіоніки мікросупутників КубСат (CubeSat)
Мигович Ю.С. Сучасні методи автоматизації процесів управління технологічним процесом
Рязанов Д.І. Захист інформаційних систем в умовах космічних зондів: виклики та перспективи.
Сергієнко А.І. Розробка інтерфейсу користувача для управління мікросупутником типу CubeSat
Сукачевский В.О. Синтез ефективних рішень при проєктуванні РРД у комп’ютерно-інтегрованих середовищах
Таран О.М. Огляд платформи Ardupilot для автономних літальних апаратів: від базових принципів до моделювання та інтеграції з додатковим обладнанням
Турубаров М.В. Застосування нечіткої логіки в іт-системи

9. Космічні апарати: розробка та експлуатація

Баранов М.В. Космічний буксир з воднево-кисневою енергетичною установкою
Дзвониський О.І. інтелектуальна система енергоживлення малого космічного апарату
Лукаш М.А. Про методи стикування космічних апаратів
Полосьмак О.В. Надійність пускових послуг
Суїма І.П. Rocket engineering terminology: translation aspect

10. Екологія Космосу

Білик А.О. Екологія космосу: виклики та рішення для сталого використання космічного простору
Кириченко А.О. Екологічні аспекти ракетобудування: мінімізація шкідливого впливу на довкілля
Сікорський А.А. Аналіз динаміки розвитку стану загальної навколоземної космічної обстановки

11. Математичні моделі та чисельні експерименти

Алєксєєнко В.Г. Математична модель процесів у системі наддування паливного бака без урахування процесів теплообміну
Бондаренко Д.О. Застосування алгоритмів моделювання бойових частин фугасної дії для літальних апаратів різного призначення
Зайцев В.К. On grid effects in solving problems of aero- and gas dynamics
Ілуца А.С. Програмне забезпечення організації хмарних обчислень у нейрофізіологічних дослідженнях на основі даних айтрекінгу
Курчанов Є.А. Технологія виміру просторових параметрів переміщення об’єкта під час дії на нього імпульсних поштовхів
Хорольський П.Г. Математична модель появи першої ідеї

12. Нетрадиційні ідеї та проекти

Акіншев О.Р. Супутникова система з функціями зв’язку і спостереження орбітальних об’єктів, побудована на розподілених космічних апаратах
Бурцаєва А.Г. Колеса Mecanum принцип роботи і використання в наземних дронах
Дядченко Г.О. Активні засоби боротьби з глобальним потеплінням.
Зелений В.П. Захист від гамма-випромінювання
Лобанов Д.С. Супутникова система на еліптичних і колових орбітах: нові аспекти багатогранних можливостей застосування
Перепелиця М.О. Кластер космічних апаратів спостерігачів-зв’язківців в задачах контролю компактних груп орбітальних об’єків
Савінкін Д.В. Комбінований інструмент при обробці глибоких отворів у товстостінних деталях
Семененко М.О. Проблеми пошуку позаземного життя Problems of finding extraterrestrial life 
Таран Я.М. Мобільна малогабаритна комбінована енергоустановка на основі відновлювальних джерел енергії для використання в зоні бойових дій
Токарський І.М. Огляд конструкції котлів опалення для оцінки можливості створення багатопаливного нагрівального пристрою

13. Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів.

Болюбаш Є.С. Вплив фокусної відстані встановлення кумулятивного піротехнічного пристрою на розділення елементу конструкції ракети-носія
Великорідько Д.А. Використання токарно-фрезерних верстатів для виробництва деталей типу «Фланець»
Герасимов Д.С. Розширення діапазону режимів обробки заготовок на сучасних токарно-фрезерних обробних центрах
Гусєва А.В. Валідація методики виконання вимірювань тиску
Другальова М.Ю. Калібрування стенду знаходження координат центру мас
Кицюк Т.В. Алгоритм побудови тривимірних моделей деталей складних конструкцій
Медведєва В.О. Альтернативний підхід до калібрування датчиків вологості ДВ-1К
Палієнко С.В. Переваги контршпіндельних токарно-фрезерних обробних центрів
Пелих В.П. Уточнення коефіцієнту висоти центрів ваги поясів лонжеронів
Сіренко М.К. Розробка вузла подавання армуючого волокна при FDM 3D-друці виробів для РКЛА
Тіщенко Д.О. Токарно-фрезерні обробні центри для ракетно-космічної промисловості
Удовиченко Д.О. Дослідження розробки пневматичної системи розділення ступенів ракети-носія
Черняєва Т.А. Оцінка максимальних напружень у корпусі пневмоциліндра рульової машинки
Ялоза С.О. Конструкційні особливості установок зварювання у вакуумі

14. Безпілотні системи і комплекси

Вакуленко Н.В. Особливості використання БПЛА в умовах війни
Лисенко Я.А. Заходи зниження радіолокаційної помітності безпілотних літальних апаратів
Манойло М.О. Вплив бойових безпілотних літальних апаратів на розвиток видів озброєння
Мартиненко А.В. Експериментальна установка для оцінки та підтвердження робочих характеристик електричних двигунів
Михальов Д.В. Математичне моделювання та експериментальні дослідження загального акустичного поля гвинтів квадрокоптера
Спільник Д.О. Стійкість БПЛА до радіосигналів РЛС
Циган А.О. Перспективи розвитку, та єкономічна доцільність використання наземних безпілотних апаратів

15. Конструкційні та функціональні матеріали

Бондар Д.М. Азотоване хромове покриття високої твердості
Галаган П.О. Вплив швидкості охолодження на структуру та властивості високоентропійного сплаву CoCr0.8Cu0.64FeNi
Галаган П.О. Дослідження можливості заміни титанового сплаву на склопластик в конструкції аеродинамічного керма
Галушка Є.П. Аналіз створення багатофункціонального зовнішнього покриття композитного корпусу ракети
Губа Р.М. Високотемпературна вакуумна пайка ВВКМ з металом для катодів двигунів малої потужності
Запорожець А.С. Дослідження радіаційної стійкості неорганічних адсорбентів в Ужгородському національному університеті
Калиниченко Д.С. Визначення конструктивної схеми та матеріалів силової установки на базі прямоточного двигуна безпілотного літального апарату    авіаційно-космічної системи
Каракай А.О. Впровадження адитивних технологій в процеси ремонту машин
Касперович Я.В. Оцінка працездатності вуглець – карбідокремнієвого матеріалу в конструкції теплозахисту літального апарату
Кондратченко М.М. Структурний аналіз чинників нестабільності властивостей складнолегованої сталі аустенітного класу
Літот О.В. Eкстриментальне дослідження роз’ємних фланцевих з’єднань кріогенних трубопроводів ракет-носіїв із вуглепластику
Микита К.А. Вплив швидкісної кристалізації з розплаву на структуру і властивості алюмінієвих сплавів
Подольский Р.В. Термічні внутрішні напруження при адитивному виробництві
Рисенко С.А. Фрактографічні дослідження механізму руйнування аустеної сталі.
Склярский І.А. Критерії вибору полімерних матеріалів
Томін С.В. Фазовий склад та механічні властивості загартованих з рідини сплавів алюмінію з нікелем

17. Дистанційний моніторинг Землі

Бахтерєв В.М. Використання радарних даних С-діапазону для здійснення всепогодного моніторингу надзвичайних ситуацій
Блоха А.В. Аналіз сучасних геоінформаційних веб-сервісів автоматизованої обробки та використання даних ДЗЗ
Ганівна Х.С. Автоматизоване розпізнавання великих металевих об’єктів за двополяризаційними радарними даними Sentinel-1А/B
Гацута А.О. Обробка даних L-діапазону з супутника ALOS-2 (сенсор PALSAR-2)
Гунчак В.В. Методологія автоматизованої обробки багатоспектральних даних Sentinel-2A/B
Давидчук П.А. Використання нормалізованих різницевих індексів, отриманих за багатоспектральними даними Sentinel-2A/B
Звєрєв А.Ю. Формування псевдокольорових RGB-композитів на основі двополяризаційних знімків С-діапазону
Звєрєв А.Ю. Візуалізація результатів обробки мозаїк нічної зйомки за даними приладу VIIRS супутника Suomi NPP
Зеленський Д.О. Альтернативний метод корекції приладових спотворень сканера ETM+
Калюжний В.Ю. Енергетичний розрахунок радіолінії для супутника ДЗЗ
Римаренко А.Д. Автоматизована обробка нічних знімків із супутника Terra (прилад ASTER) та з супутника Landsat-8 (прилад TIRS)
Ришков Є.В. Аналіз впливу зменшення розрядності та інформаційного стиснення з втратами на результати автоматизованого розпізнавання
Рожков А.Д. Технологія автоматизованої обробки даних ДЗЗ теплового та короткохвильового ІЧ-діапазона
Ткач Н.О. Оцінка динаміки та наслідків лісових пожеж за даними ДЗЗ видимого та ІЧ діапазонів
Цисельський Р.А. Обробка багатоканальних супутникових знімків за допомогою перетворення головних компонент
Шпаковський В.С. Використання індексних зображень NBR, побудованих за багатоспектральними знімками супутника Landsat-8

18. Економіка та комерціалізація космічної діяльності

Безуб М.В. Комерціалізація космічних технологій як один із головних пріоритетів розбудови космічної галузі в
Україні
Євдокімов О.О. Аналіз економічної доцільності альтернативної суборбітальної ракети виготовленою із
застосуванням адитивних технологій
Очеретяний Б.Р. Маркетингові стратегії Space X із врахуванням сучасних ринкових тенденцій

19. Нанотехнології та наноматеріали в РКТ

Бакун Б.Т. Біополімерні нанокомпозити для теплових екранів метеорологічних ракет
Буряк Д.Г. Наноматеріали і нанотехнології в РКТ
Давидюк А.В. Модифікування та рафінування алюмінієвих сплавів
Давидюк А.В. Підвищення якості виливків з алюмінієвих сплавів системи Al-Si
Дідик Д.Ю. Сучасні методи отримання наноматеріалів
Довгаль Ю.М. Термозміцнююча обробка титанового сплаву з застосуванням наночасток
Дядченко Г.О. Акустичні біматеріали та перспективи їх застосування в ракетобудуванні
Завалін Є.Ю. Типи структур наноматеріалів
Зелений В.П. Графен для охолодження ракетного двигуна, теплозахисту головного обтічника
Кібець Р.О. Метод отримання тонких плівок
Лофердюк В.І. Наноматеріали та перспективи застосування
Мамчур І.О. Development of technological process of connection of dissimilar materials
Мамчур І.О. Studies of the structure of heterogeneous materials obtained by welding in the solid phase
Мороз Я.В. Структура та властивості ливарних сталей 09Г2 і 09Г2С
Назаренко А.А. Технологічний процес виготовлення корпусу клапана з використанням дисперсних модифікаторів
Нор М.Р. Квантові точки у сонячних панелях
Панченко Р.О. Застосування нанотехнологій в сонячних батареях
Ревенко А.С. Високоенергетичні імпульсні методи отримання деталей ракетних двигунів з наноматеріалів
Рисенко С.А. Фрактографічні дослідження мкханізму руйнування аустеної сталі
Рисенко С.А. Сучасні методи одержання нанопокриттів
Селютін М.В. Мікролегування титанового сплаву нанопорошками
Семененко М.О. Газоармовані матеріали (Газари) в ракетно-космічної техніки Gas-reinforced materials (Gasars) in
rocket and space technology
Смірнов Д.М. Властивості та застосування перспективного матеріалу LK-99
Суїма І.П. Translation peculiarities in the field of nanotechnology
Тонконог Д.М. Дослідження впливу водню на величину гідродинамічного тиску при електричному вибуху провідників
у рідині
Тонконог Д.М. Зміцнення поверхневого шару високохромистих мартенситно-феритних сталей в пастопобідному
карбюризаторі
Циган А.О. Фізичне осадження для виробництва нанопорошкових матеріалів

Головні цілі конференції «Людина і космос»

Конференція - це форум молодих вчених і фахівців, які зв'язали свою подальшу роботу з наукою про космос і ракетобудуванням.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»
Залучення молоді, аспірантів та студентів

Виявлення, об'єднання і підтримка обдарованої молоді; розвиток у студентів, аспірантів і молодих вчених інтересу до дослідницької діяльності в області космонавтики і інших областях науки і техніки, безпосередньо пов'язаних з космосом

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Впровадження результатів наукових досліджень

Cприяння подальшому впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторські та технологічні розробки; розвиток системи підготовки фахівців в аерокосмічній галузі.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Підняття престижу ракетно-космічної галузі

Ефективна реалізація державної політики в області ракетно-космічного виробництва в умовах ринкових перетворень, використання національної космічної інфраструктури.

Організатори та партнери конференції

Конференція проводиться на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова