XXIV Международная молодежная научно-практическая конференция «Человек и Космос»

Научная программа

1.  Акустические волны, шумовые эффекты и вибрация

Далік М.О. Гасіння вібрацій в машинах і механізмах
Загревський Є.О. Акустические излучения цилиндрической формы при cтарте односопловой ракеты
Максимова Д.В. Коливання в ходових частинах планетоходів
Михальов Д.В. Расчет акустического поля винтов квадрокоптера
Молнар Т.С. Моделювання механічних характеристик вірусу COVID-19 в програмному забезпеченні ANSYS
Снобко Д.О. Пристрій для визначення механічних характеристик живих тіл
Шолудько А.В. Обробка акустичних вимірювань за допомогою Arduino
Шолудько А.В. Низькочастотні генератори акустичних хвиль
Юров М.С. Використання режиму зміни кутової швидкості ротора для _ підвищення точності гіроширота

3. Гравитация и фундаментальная физика

Верес О.О. Перехід до задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь при розгляді опису кореляцій у просторовій системі Дікке
Гамольський І.І. Залежність фазового переходу від константи взаємодії
Гапоненко К.М. Ефективний гамільтоніан -частинкової підсистеми системи однакових частинок
Дмитрієв М.С. Low-energy effective Lagrangian of the two-Higgs-doublet model with the CP-violation
Калитин В.А. Дослідження діелектричних властивостей кристалів Sn2P2Se6:Yb при високих гідростатичних тисках. Дослідження діелектричних властивостей кристалів Sn2P2Se6:Yb при високих гідростатичних тисках
Кузьма С.М. Дослідження процесів передачі квантової інформації між двома атомами-кубітами з урахуванням ефектів запізнювання.
Мінаєв П.Є. Electroweak phase transition in the h2HDM
Поп М.В. Перезарядка дипольно-зв’язаного аніона на полярній молекулі
Товт М.В. Розрахунок енергії збудження атома титануДалік М.О. Гасіння вібрацій в машинах і механізмах.

4. Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов. Энергообеспечение космических аппаратов

Аксьонов О.С. Проблема охолодження камери детонаційного двигуна
Васін М.І. Використання низькопотенційного тепла для нагріву гелієм систем наддування баків ракет-носіїв
Вороновський Д.К. Аналіз та вибір матеріалів магнітної системи Холлівських двигунів малої потужності
Добродомов О.О. Методика проведення скорочених випробувань твердого ракетного палива
Добродомов О.О. Аналіз результатів випробувань твердопаливних ракетних двигунів
Мигович Ю.С. Використання енергії вітру в функціонуванні марсоходів
Панченко А.Д. Дослідження робочих характеристик реактивних двигунів малих тяг
Столярчук В.В. Методи підвищення ефективності детонаційного реактивного двигуна працюючого на екологічно чистому паливі.
Тимченко Т.М. Анод-газорозподілювач електричного ракетного двигуна Холлівського типу
Толок С.В. LaB6 Hollow Cathode with Wide Range Current Operation
Чуприна А.А. Взаємодії сітчастих розділювачів фаз с газовими пузирями в невагомості
Юрков Б.В. Особливості застосування ксенону у якості робочої речовини для систем подачі електроракетних двигунних установок (ЕРДУ)

5. Динамика, баллистика и управление движением летательных аппаратов

Абатуров А.О. Огляд існуючих методів і технічних засобів відведення космічних об’єктів з низьких навколоземних орбіт. Аналоги технічних рішень
Акіншев О.Р. Планування спостереження орбітальних об’єктів із застосуванням гібридних засобів, складених з наземних і орбітальних пристроїв
Александров А.Є. Параметри моделі системи стабілізації обертального руху ракети
Ананко Р.В. Планування спостереження орбітальних об’єктів складовими орбітальними засобами супутникової системи контролю зони висот
Борщева О.В. Визначення початкового кутового положення об’єкту
Коробка В.С. Можливості розширення діапазону орбіт застосування сонячного вітрильного пристрою для відведення космічних об’єктів
Курносова С.В. Балістичні аспекти керування топологією супутникової мережі зв’язку на еліптичних орбітах
Легенков О.Д. Балістичні аспекти віртуальної фрагментації багатосупутникової мережі за гроновими структурами
Перепелиця М.О. Кластери космічних апаратів з адаптивними до задач орбітальними угрупованнями у гібридній супутниковій системі, орбітальний рух і топологія зв’язків
Пророка В.А. Особливості балістичного проєктування суборбітальних ракет-носіїв для розширення їх експлуатаційних можливостей Особливості балістичного проєктування суборбітальних ракет-носіїв для розширення їх експлуатаційних можливостей
Редька М.О. Визначення впливу факелу іонного двигуна на орбітальний об’єкт з використанням глибинного навчання
Смирнов А.С. Аналіз точності навігації ракети-носія надлегкого класу із застосуванням безплатформної інерціальної навігаційної системи
Соболєв А.Є. Оптимальне покриття заданого району поверхні землі угрупуванням супутників дистанційного зондування
Чванько Ю.С. Сучасні тенденції розвитку способів відведення космічного сміття з низьких навколоземних орбіт
Шамаханов В.К. Моделювання розгортання антени космічного застосування з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом

6. Освоение Луны и планет

Апанасенко А.А. Гексагонально-сітчастоподібні та інтерференційно-мандорлоподібні прояви у формоутворенні поселень на Місяці та інших планетах
Бабайцев В.А. Особливості теплозабезпечення Місячної станції
Більговський Д.В. Машини та обладнання для розробки реголіту на Місяці
Бобров М.М. Розробка комплексу для підготовки до освоєння Місяця та Марса
Герега В.В. Дев'ятивузлова ортопалетка мандали – як принцип формоутворення поселення на Місяці
Гусарова І.О. Аналітичне дослідження обладнання для пошуку води на Місяці
Дунда В.В. Вплив умов середовища на проектування житлових модулів Місячної бази
Кобзарь О.С. Обладнання для виготовлення будівельних виробів на Місяці
Козіс К.В. Технологія видобування місячної сировини
Петля Д.О. Перспективи освоєння та вивчення Місяця
Пилипенко В.А. Оцінка сучасних досягнень та можливостей в питанні вирощування рослин на Марсі
Пурсакова І.Д. Наукові дослідження
Пустовгаров А.А. Концепція транспортного корабля постачання місячної бази
Сіренок К.О. Конструктивне рішення житлового модуля місячної бази
Турубаров М.В. Основні характеристики РН призначеного для виведення КА масою 35000 кг на орбіту Марса
Хачко А.О. Інженерно-технічні рішення для забезпечення автономного функціонування Місячної бази

7. Информационные технологии. Системы телекоммуникаций

Димченко А.В. Аналітичний огляд інформаційно-вимірювальних технологій управління та орієнтації переміщення об’єкту у просторі
Клименко О.Д. Дослідження інформативності критерія інверсій експериментальних вибірок
Курносова С.В. Навантаження та маршрутизація у супутникових мережах на еліптичних орбітах
Легенков О.Д. Дослідження впливу багатошаровості супутникової мережі на процеси керування мережним навантаженням
Литвиненко Р.І. Комп’ютерно-інтегровані технології обробки вимірювань в задачах психометричного контролю стану особистості
Некрасов В.Є. Алгоритм работы системы технического зрения для робота манипулятора
Орішечок А.О. Аналітичний огляд застосування методів нечітких множин в протидії соціальної інженерії
Перепелиця М.О. Навантаження мережі зв’язку гібридної глобальної супутникової системи з адаптивними до задач кластерами космічних апаратів
Синюков І.В. Комп’ютерно-інтегровані технології обробки цифрових зображень в задачах неруйнівного контролю технічних об’єктів
Федоряцька Н.І. Непараметрична статистика комп’ютерної обробки експериментальних вимірювань в задачах спостереження за станом технологічних процесів та забезпечення кібербезпеки
Шевченко В.В. Апроксимація дискретних голографічних даних про переміщення з використанням муару від зсуву інтерферограми

 8. Испытания летательных аппаратов и их систем. Методы неразрушающего контроля

Кисельов П.Г. Розробка моделі автоматизованого устаткування акустичного контролю виробів з ПКМ
Шевченко К.С. Експериментальне дослідження діапазонів сталої роботи катодів-компенсаторів для стаціонарних плазмових двигунів

9. Космические аппараты: разработка и эксплуатация

Голобородько В.В. Технологія «стиковки» космічних апаратів для накопичувачів космічного сміття. Технология стыковки космических аппаратов для накопителей космического мусора. Spacecraft docking technology for space debris storage.
Кравець В.С. Розробка концепту місячного посадочного модуля

10. Экология. Космическая биомедицина и психология

Гуржій К.М. Аерокосмічний кластер для знешкодження небезпечних об’єктів техногенного походження
Паршенніков С.А. Екологічна безпечність космічної діяльності

 11. Математические модели и численные эксперименты

Алексєєнко В.Г. Оптимізація експлуатаційних витрат системи опалення житлового будинку
Бейцун В.С. Математичне моделювання розкладання маніпулятора космічного призначення
Дубровський І.Д. Вплив граничних умов на виході з розрахункової області на результати чисельного моделювання течії продуктів згоряння у камері РРД
Захаров Д.В. Моделювання температурних полів в сонячній панелі при змінному ККД
Савченко І.С. Визначення місця відриву потоку від стінки сопла висотного ракетного двигуна у наземних умовах
Шаманіна Т.В. Biometric Identification based on the Volterra Model of Human Oculo-Motor System

 12. Нетрадиционные идеи и проекты

Акіншев О.Р. Гібридний засіб спостереження орбітальних об’єктів, складений з наземного і орбітального засобів, доповнений спостереженням орбітального спостерігача
Ананко Р.В. Концепція багатосегментної супутникової системи спостереження орбітальних об’єктів: перетинання і вкладеність зон спостереження
Бондаренко Д.О. Development of technologies for the creation and operation of solar space power plants.
Давидова А.С. Принцип золотого перетину в інформаційних технологіях
Далік М.О. Дослідження можливості використання силікон-спирт вмісних матеріалів для м’яких приводів
Жуган О.С. Застосування баражуючих боєприпасів для боротьби з повітряними цілями противника
Коробка В.С. Оцінка впливу «сонячного вітру» на рух планет Сонячної системи
Коробка В.С. Використання вихрових структур для зменшення коефіцієнта лобового опору ЛА
Кучко А.Р. Втомлюваність конструкцій і засоби її попередження
Кучко А.Р. Багатофункціональне теплозахисне покриття КА
Олішевський І.Г. Обґрунтування нетрадиційної технології теплофікаційного режиму гідроакумулюючої станції
Петелько Є.С. Активний контроль вібрацій елементів кріплення корисного вантажу ракети-носія за допомогою п'єзоелектриків
Постоєнко К.С. Використання обертових модулів в складі орбітальних станцій 

 13. Производство летательных аппаратов: новые решения и технологии

Бережецький Н.Д. Підвищення продуктивності чорнової обробки заготовок на токарних верстатах з ЧПУ в умовах одиничного та дрібносерійного виробництва
Векілов С.Ш. An overview on the design variants which realize inner film cooling of the LPRE combustion chambers
Герасимов Д.С. Обробка заготовок з алюмінієвих сплавів
Ігнатьєв М.М. Проектування оправки виготовлення виробів із полімерних композиційних матеріалів методом намотування
Касимов М.Р. Виготовлення деталей типу «вал-шестерня» в умовах серійного виробництва
Краєв М.В. Плазмові технології для промисловості і космічної техніки
Назаренко А. Виготовлення стружки титану і титанових сплавів з відливків, поковок, прокату і пресованих профілів для дегазації розплавів на основі алюмінію
Насібов Е. Виробництво титанової стружки для дегазації розплавів алюмінієвих сплавів
Селютін М.В. Виготовлення деталей типу «вал-шестерня» в умовах одиничного виробництва
Сіренко М.К. Вдосконалення технології з’єднання філаменту при підготовці до 3d-друку деталей РКЛА
Тіщенко Д.О. Обробка заготовок з титанових сплавів
Тубан О.С. Дослідження впливу загину полиці (leap) в силової конструкції літального апарату на міцність Дослідження впливу загину полиці (leap) в силової конструкції літального апарату на міцність
Шашко Ю.А. Застосування сухої абразивної обробки, та її різновидів, для чистової обробки поверхні лопаток турбін ТНА закритого типу виготовлених адитивним методом.

15. Специальное материаловедение, новые материалы и структуры

Галаган П.О. Дослідження міцності клейового з’єднання термопластику Ultem 9085, виготовленого за FDM технологією, в діапазоні робочих температур
Підковинська У.В. Підвищення механічних властивостей композитної арматури
Погорєлов А.В. Селективні покриття
Роменська О.П. Дослідження механізму впливу плазмової обробки на властивості вуглецевих волокон типу Т700
Седачова К.Г. Отримання склопластиків за допомогою селективного методу інфрачервоного нагріву

16. Транспортно-космические системы: проектирование, конструирование и надёжность

Кравець В.С. Газодинамічний запуск ракети із транспортно-пускового контейнера
Кривенко А.А. Проектні параметри при виготовленні капілярних систем забезпечення суцільності палива
Кузьміч І.Ю. Аналіз типів забірних пристроїв у баках з тунельним трубопроводом за критерієм підвищення маси корисного вантажу ракети-носія
Кучко А.Р. Аналіз та уніфікація типової конструкції обтічника ракет-носіїв
Мінай О.М. Визначення дінамічної складової гідравлічного залишку за допомогою методів чисельного моделювання
Позднишев М.О. Аналіз шляхів зниження вартості створення ракетно-космічного комплексу надлегкого класу

17. Химические технологии в ракетной технике

Іваненко А.В. Мідьорганічні мікропорошки з антибактеріцидними властивостями
Кучай І.М. Деякі властивості електроосадженого сплаву свинець-олово, легованого титаном
Пустільнік С.В. Електрохімічне отримання та дослідження pi-комплексу Cu+ з малеїновою кислотою
Савченко І.В. Взаємодія нінгідрину з N-алкоксисечовинами в середовищі оцтової килоти
Тимошенко К.И. Технологічна схема виробництва регулятору швидкості горіння ДАФ-2

18. Дистанционный мониторинг Земли

Коротков В.О. Комплексна автоматизована обробка даних ДЗЗ
Коротков В.О. Дистанційний моніторинг теплових аномалій
Полозун О.О.  Автоматизована корекція спотворень на знімках Landsat-7
Полозун О.О. Дистанційний контроль вирубувань диких лісів на території Карпат
Щогла Д.А. Контроль наслідків лісових пожеж за супутниковими даними Sentinel­2
Щогла Д.А. Автоматизоване розпізнавання міської рослинності та водойм за знімками зі супутника Jilin-1а 

19. Экономика и коммерциализация космической деятельности

Денисова М.О. Економічні проблеми космічної промисловості
Комисарик Є.О. Перспективи розвитку нової космічної економіки
Кох Є.В. Аналіз функціонування космічних хабів
Лук`янченко Б.О. Перспективні інноваційні рішення у космічній галузі
Мельникова Д.Д. Електричний захист сонячних панелей та раціональність його використання

20. Нанотехнологии и наноматериалы в РКТ

Безсонов П.Г. Наномодифікатор алюмінієвих сплавів
Вишневецька Є.Р. Наномодифікування вторинного силуміну АК12М2МгН
Воронін О.В. Особливості властивостей і використання нанопорошків
Довгаль Ю.М. Використання дисперсних деталей для мікролегування титанового сплаву
Коваленко І.С. Перспективні технологій одержання нанопорошків
Кузнецов К.В. Зварюваність модифікованих алюмінієвих сплавів Зварюваність модифікованих алюмінієвих сплавів
Лущак Л. Магнитронний метод розпилення
Незнайко С.Г. Удосконалення технологічного процесу виготовлення деталі конструкційного призначення з використанням дисперсних модифікаторів
Ничволода Д.В. Виникнення гарячих тріщин та фізико – механічні властивості зварних з’єднань сплавів системи Al-Mg, Al-Si
Нор М.Р. Прототип оптичної квантової батареї
Пирлик Р.В. Технологія модифікування алюмінієвих сплавів порошковим модифікатором
Рисенко С.А. Аерогелі
Смірнов Д.М. Застосування фізичного осадження для одержання нанопорошкових матеріалів
Цокур Н.І. Методи випробування нанотвердості 

21. Технология конструкционных материалов

Абибуллаев А.Р. Laser Heat Treatment
Адамідес І.Д. Технологічні аспекти забезпечення амортизації капсульованих ракет
Бігун С.О. Прогнозування збереження технічних характеристик гуми для гофрованих виробів космічної техніки
Борисенко А.Ю. Структурна спадковість сплаву Inconel 718 після 3D друку і термічної обробки - ресурс підвищення властивостей виробів ракетно-космічної техніки
Літот О.В. Дослідження процесів формоутворення шаруватих структур із композиційних матеріалів що отримуються методом намотування
Мамчур І.О. Вибір матеріалу проміжного шару для отримання зварних з’єднань кераміка-метал
Подольский Р.В. Дослідження режимів виготовлення зразків складної конфігурації для елементів виробів авіа-космічного призначення
Савінкін Д. Раціональні технологічні рішення отримання наскрізних глибоких отворів у товстостінних деталях 

Главные цели конференции «Человек и космос»

Конференция - это форум молодых ученых и специалистов, которые связали свою дальнейшую работу с наукой о космосе и ракетостроением.

Международная молодежная научно-практическая конференция «Человек и космос»
Привлечение молодежи, аспирантов и студентов

Выявление, объединение и поддержка одаренной молодежи; развитие у студентов, аспирантов и молодых ученых интереса к исследовательской деятельности в области космонавтики и  других областях науки и техники, непосредственно связанных с космосом.

Международная молодежная научно-практическая конференция «Человек и космос»
Внедрение результатов научных исследований

Содействие дальнейшему внедрению результатов научных исследований молодежи в конструкторские и технологические разработки; развитие системы подготовки специалистов в аэрокосмической отрасли.

Международная молодежная научно-практическая конференция «Человек и космос»
Поднятие престижа ракетно-космической отрасли

Эффективная реализация государственной политики в области ракетно-космического производства в условиях рыночных преобразований, использования национальной космической инфраструктуры.

Организаторы и партнеры конференции

Конференция проводится на базе Национального центра аэрокосмического образования молодежи им. А.М. Макарова