Історія

Перша конференція відбулася в 1999 році. За час проведення Конференції змінився статус, істотно розширилася тематика наукових напрямів, а також географія і кількість учасників.

Сьогодні конференція має статус міжнародної та щорічно проводиться на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова за підтримки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».

У конференції є програмний і організаційний комітети, сформований склад координаторів за різними науково-практичним напрямами з числа провідних вчених і фахівців, пов'язаних з проектуванням та виготовленням ракетно-космічної техніки, а також з суміжними областями науки і техніки.

За матеріалами конференції видаються збірники тез, кращі доповіді нагороджуються дипломами конференції і безоплатно публікуються в фахових виданнях «Вісник ДНУ. Серія Ракетно-космічна техніка» і «Екологія і ноосферологія».

Протягом 3-х днів учасники і гості Конференції на пленарних і секційних засіданнях, круглих столах представляють і обговорюють наукові доповіді, свої напрацювання, обмінюються досвідом, зав'язують міцні наукові і виробничі контакти, набувають безцінний досвід виступів на конференціях.

За час проведення конференцій в ній взяло участь більше 6000 тисяч студентів, аспірантів і молодих фахівців з України, Казахстану, Китаю, а також країн Євросоюзу: рекомендовано до друку - 672, опубліковано - 402 статті.

Головні цілі конференції «Людина і космос»

Конференція - це форум молодих вчених і фахівців, які зв'язали свою подальшу роботу з наукою про космос і ракетобудуванням.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»
Залучення молоді, аспірантів та студентів

Виявлення, об'єднання і підтримка обдарованої молоді; розвиток у студентів, аспірантів і молодих вчених інтересу до дослідницької діяльності в області космонавтики і інших областях науки і техніки, безпосередньо пов'язаних з космосом

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Впровадження результатів наукових досліджень

Cприяння подальшому впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторські та технологічні розробки; розвиток системи підготовки фахівців в аерокосмічній галузі.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»

Підняття престижу ракетно-космічної галузі

Ефективна реалізація державної політики в області ракетно-космічного виробництва в умовах ринкових перетворень, використання національної космічної інфраструктури.

Організатори та партнери конференції

Конференція проводиться на базі Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова